Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen

Valvottava luo riskiperusteisen lähestymistavan perusteella omat asiakkaan tuntemiseen liittyvät menettelytapansa ja vähimmäiskriteerit, joita se noudattaa asiakassuhteissaan. Valvottavan on voitava osoittaa valvojalle, miten se arvioi asiakassuhteisiinsa ja toimintaansa liittyvät rahanpesuriskit, miten se tunnistaa asiakkaansa ja miten se tuntee ja seuraa transaktioita ja palvelujen käyttöä.

Asiakkaan voi tunnistaa ja henkilöllisyyden todentaa valvottavan puolesta myös asiamies, joka voi olla joko toinen ilmoitusvelvollinen tai muu luotettava yhteistyötaho. Asiakkaan tuntemistiedot ja asiakassuhdetta koskeva dokumentaatio tulee toimittaa valvottavalle tai niiden tulee olla valvottavan saatavilla ilman viivytystä.

Asiakkaan tuntemista koskevat velvoitteet

  • asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
  • tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (asiakkaan yli 25 % omistus- ja määräysvaltasuhteiden selvittäminen) ja tarvittaessa todentaminen
  • asiakkaan edustajan tunnistaminen ja tarvittaessa todentaminen
  • tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnan laadusta ja laajuudesta
  • tunnistamis- ja tuntemistietojen säilyttäminen
  • selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta
  • sisäinen ohjeistus, koulutus, yhteyshenkilöt, päätöksentekoprosessi
  • riskienhallinnan ja jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen ja käyttäminen

 

 

 

7.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.