IFRS-valvonta

Listayhtiöiden tilinpäätösvalvonta eli kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) noudattaminen tuli valvonnan piiriin vuoden 2005 alusta.

Valvonnan tavoitteena on edistää avoimen, riittävän, vertailukelpoisen ja ymmärrettävän taloudellisen informaation antamista markkinoille sijoittajien päätöksenteon tueksi.

Tilinpäätösvalvonta kohdistuu suomalaisiin listayhtiöihin, joiden liikkeeseen laskemia arvopapereita kuten osakkeita tai joukkovelkakirjoja on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Tilinpäätösvalvonnan kohteena ovat liikkeeseenlaskijoiden julkistamat taloudelliset raportit, kuten tilinpäätös ja osavuosikatsaus. Valvonnasta aiheutuvat kustannukset katetaan valvonnan kohteena olevilta yrityksiltä perittävillä maksuilla.

Katso myös

Listayhtiolle.fi:
 IFRS-tilinpäätösvalvonta

 

 

7.4.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.