Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Markkina- ja menettelytapavalvonta

Markkina- ja menettelytapavalvonnan tavoitteena on edistää luottamusta markkinoiden ja niillä toimivien palveluntarjoajien toimintaan.

Luottamusta rakentavat

  • laadukas, selkeä ja ajantasainen informaatio tuotteista ja palveluista
  • markkinoilla toimivien palveluntarjoajien asianmukaiset toimintatavat markkinoinnissa, sopimusehdoissa ja muutoin asiakassuhteissa
  • arvopaperimarkkinoiden markkinapaikkojen häiriötön toiminta

Markkina- ja menettelytapavalvontaosaston valvonta-alueeseen kuuluvat arvopaperitarjouksiin ja muihin sijoitustuotteisiin liittyvä sijoittajainformaatio sekä listayhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja IFRS-tilinpäätökset.

Osasto valvoo sijoituspalvelujen tarjoamiseen ja rahastotoimintaan liittyviä toimintatapoja, palveluntarjoajien sisäisiä prosesseja ja toiminnan järjestämistä, pankki-, vakuutus- ja arvopaperisektorin palveluntarjoajien menettelytapoja asiakassuhteissa sekä työttömyyskassojen toimintaa ja taloutta.

Osasto valvoo arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiä, siihen liittyvää raportointia sekä tutkii mahdollisia arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksiä.

Osasto käsittelee toimilupa- ja rekisteröintihakemukset toiminta-alueellaan sekä osallistuu valvonta-alueensa sääntelyn kehittämiseen ja kansainväliseen valvontayhteistyöhön.

 

 

 

16.4.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.