Kaupankäynnin valvonta

Finanssivalvonta valvoo liikkeeseenlaskijoiden rahoitusvälineillä käytävää kaupankäyntiä. Arvopaperimarkkinoiden toimivuus edellyttää, että sijoittajat voivat luottaa markkinoihin ja niillä toimiviin osapuoliin. Markkinoiden väärinkäytökset heikentävät tätä luottamusta. Finanssivalvonnan suorittamalla kaupankäynnin valvonnalla pyritään ehkäisemään väärinkäytöksiä sekä toisaalta tutkitaan niitä jälkikäteen. Valvonta kohdistuu epäiltyihin markkinoiden väärinkäytöksiin eli sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ja markkinoiden vääristämiseen eli manipulaatioon.

Pörssillä on reaaliaikainen kaupankäynnin valvontatehtävä, ja pörssi myös valvoo sitä, että osapuolet toimivat kaupankäynnissään markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Finanssivalvonta käyttää kaupankäynnin valvonnassaan sijoituspalvelun tarjoajien raportoimia kauppatietoja. Tämä rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID) mukainen raportointivelvollisuus antaa aikaisempaa paremman kuvan toteutetuista kaupoista ja mahdollistaa myös pörssin ulkopuolella tapahtuvan kaupankäynnin valvonnan sekä tietojenvaihtomenettelyn Euroopan valvojien välillä. Finanssivalvonnan kaupparaportointijärjestelmä on osa Euroopan kattavaa rahoitusvälineiden kaupankäynnin tiedonkeruu- ja vaihtokokonaisuutta.

 

 

7.4.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.