Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Joukkorahoituksen välittäjäksi rekisteröityminen

Tämä sivu on tarkoitettu rekisteröintiä hakeville joukkorahoituksen välittäjille. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin, jotka löytyvät joukkorahoituslaista (734/2016). Rekisteröintipäätöksestä peritään Finanssivalvonnan toimenpidehinnastosta ilmenevä toimenpidemaksu. Rekisteröityneestä joukkorahoituksen välittäjästä tulee muu finanssimarkkinoilla toimiva, jolta aletaan periä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain mukaista valvontamaksua.


Finanssivalvonta on laatinut hakemuksen tekemisen ja käsittelyn helpottamiseksi lomakkeen rekisteröintiä hakeville.

Joukkorahoituslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:ssä on säännöksiä koskien joukkorahoituksen välittäjän luotettavuutta ja ammattitaitoa. Luotettavuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittamisessa Finanssivalvonnalle käytetään oheista lomaketta.

Tieto joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin merkityistä toimijoista löytyy Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta luokasta Pääomamarkkinoilla toimivat yhteisöt – Joukkorahoituksen välittäjät

Rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutusta varten tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi toiminta loppuu.

Materiaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

​Rekisteröintihakemuksen toimitusosoite:
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sähköpostin aihekenttä:
Joukkorahoituksen välittäjän rekisteröintihakemus, hakijan nimi

Joukkorahoituksen välittäjien fit & proper -lomakkeet
Toimitusosoite:
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Yhteydenotot

​Joukkorahoitusaiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle
Toimitusosoite:
joukkorahoituskysymys(at)finanssivalvonta.fi
Sähköpostin aihekenttä:
Asia lyhyesti – yhtiö
Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä sähköpostin vastaanottamisesta.

 

5.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.