Asuntoluotonvälittäjien rekisteröitymislomakkeen täyttöohjeet

​Rekisteröitymislomake

Rekisteröitymislomakkeessa viitataan lakiin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016).

Asuntoluotonvälittäjän rekisteröinti-ilmoitus Finanssivalvonnalle tehdään rekisteröitymislomakkeella. Lomake toimitetaan Finanssivalvontaan suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen osoitteella mcd.rekisterointi(at)finanssivalvonta.fi.s (kts. ohje suojatun sähköpostin käyttämisestä) tai postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki (vain toinen lähetystapa). Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Rekisteröinti: Asuntoluotonvälittäjä – Yhtiön nimi”.

Rekisteröitymislomakkeisiin on linkki Finanssivalvonnan kotisivuilla. Oikeushenkilölle ja luonnolliselle henkilölle on omat lomakkeensa.
Huomaa, että ennen lomakkeen avaamista se tulee tallentaa omalle koneelle (paina hiiren kakkospainiketta lomakelinkin päällä ja valitse ”Tallenna nimellä”/”Save target as…”). Lomakkeen avaamisen jälkeen hyväksy tarvittaessa lomakkeen JavaScript-ominaisuudet (lomakkeen yläreunassa on keltainen palkki; paina hiiren ykköspainikkeella keltaisen palkin oikeassa reunassa olevaa ”Options”-painiketta, ja sen jälkeen valitse ”Enable JavaScript…”).

Lomakkeelle voi lisätä tarpeen mukaan kenttiä kentän oikeassa laidassa olevalla (+) –painikkeella. Vastaavasti kenttiä voi poistaa (-) –painikkeella.
Lomakkeella pyydetyistä liitteistä ilmoitetaan liitteeksi tulevan tiedoston nimi (esim. HarjoitettavaToiminta.pdf tai SelvitysVakuutuksesta.pdf). Tiedostonimen ilmoittamista varten on lomakkeella täyttöruutu.

Lomakkeen kohdassa 1 ilmoitetaan tieto siitä, toimiiko asuntoluotonvälittäjä luotonantajan asiamiehenä. Mikäli välittäjä on asiamies, tulee liitteenä toimittaa luotonantajan vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta. Kyseinen lomake on saatavilla Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Kohdassa 2 ”Luotettavuusarviointi” ja kohdassa 3 ”Luottotoimintaa koskeva asiantuntemus” on valintalista, joka osoittaa kaikki ne henkilöt, joista kyseessä olevat tiedot tulee ilmoittaa. Mikäli hakija on luonnollinen henkilö, tiedot toimitetaan vain hakijasta. Lomakkeella tulee lisäksi ilmoittaa liitetiedoston nimi. Kyseessä oleva henkilö täyttää itse Fit & Proper –lomakkeen, joka toimitetaan liitetiedostona Finanssivalvonnalle. Fit & Proper -lomakkeeseen on linkki Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Mikäli lomakkeella annettuihin tietoihin tulee muutoksia, tulee ne toimittaa viipymättä Finanssivalvonnalle. Tämä ei kuitenkaan koske kohdassa "3.2 Henkilöstö" ilmoitettuja tietoja. Lisäksi välittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle siitä, että se ei ole välittänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjonnut tällaisiin luottoihin liittyviä neuvontapalveluja edeltävän kuuden kuukauden aikana tai että se on lopettanut toimintansa (9 §).

Lisätietoja ja palautetta lomakkeen käytöstä voi lähettää osoitteeseen mcd.rekisterointi(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Kysymys/palaute”

 

 

 

23.3.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.