Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Analyysit, selvitykset ja tutkimukset

2017

18.4.2017 Aktiivista salkunhoitoa koskevan selvityksen havainnot ja johtopäätökset (julkaistu 8.5.2017)

Valvottavien vakavaraisuus

Vuodesta 2016 alkaen valvottavien taloudellinen tila ja riskit -analyysiartikkelit sekä valvottavien vakavaraisuusluvut on julkaistu omalla sivullaan.

2015

8.12.2015: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2015
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2015: Vakavaraisuus säilynyt hyvällä tasolla 

28.9.2015 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015
Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015: Suomen finanssisektorin tila hyvä, pankkien tuottorakenne entistä riskialttiimpi

4.6.2015: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2015
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2015: Vakavaraisuus vahvistunut edelleen

1.4.2015: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015: Suomen finanssisektorin tila hyvä, arvopaperien yliarvostuksien purkautumiseen varauduttava

2014

30.11.2014 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2014
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2014 ja stressitestit: Finanssisektori on vakavarainen, mutta stressitestit toivat esiin tarpeen varautua tulevaan sääntelyyn henki- ja vahinkovakuutussektorilla

30.9.2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014: Suomen finanssisektorin tila hyvä, toimintaympäristön riskit edelleen kasvussa

9.6.2014 Vakuutussektorin vakavaraisuus 31.3.2014
Lehdistötiedote: Vakuutussektorin vakavaraisuus 31.3.2014: Suomen vakuutussektorin vakavaraisuus pääosin vahva

4.4.2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014: Suomen finanssisektorin tila kohtuullisen hyvä, toimintaympäristö varsin hauras ja riskit kasvussa

2013

4.12.2013 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2013
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2013: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky säilynyt hyvänä heikentyneestä makrotalouden kehityksestä huolimatta

18.9.2013 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013: Suomen finanssisektori vakavarainen, mutta monen toimijan kannattavuus heikentynyt

5.6.2013 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2013
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2013: Suomen finanssisektorin tila vakaa, matala korkotaso alentaa pankki- ja vakuutussektorin kannattavuutta

5.4.2013 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013: Perusliiketoimintojen kannattavuus koetuksella 

2012

28.11.2012 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2012
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2012: Suomen finanssisektorin tila vakaa, talouden hiipuminen entistä suurempi riski etenkin pankeille

12.9.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012: EU:n finanssisektorin riskit kasvaneet edelleen, toimintaympäristön heikkeneminen näkyy myös Suomessa

31.5.2012 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2012
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2012: Suomen finanssisektorin tilanne vakaa

2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin

2011

25.11.2011 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2011
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2011: Suomen finanssisektorin tilanne edelleen vakaa

27.9.2011 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011: Velkakriisin seuraukset heijastuvat myös Suomeen

1.6.2011 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2011
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2011: Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus edelleen vahva

14.4.2011 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 ja otantatutkimus asuntoluotoista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva, asuntoluottoasiakkailla merkittävä korkoriski

2010

30.11.2010 Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus 30.9.2010
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus 30.9.2010: Suomen pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus pysynyt vahvana

22.9.2010 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 (tilanne 30.6.2010)
Lehdistötiedote: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010: Suomen finanssisektori vakaa, riskit kansainvälisestä toimintaympäristöstä

1.6.2010 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus (tilanne 31.3.2010)
Lehdistötiedote: Suomen finanssisektorin tila edelleen vakaa

7.4.2010 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 (tilanne 31.12.2009)
Lehdistötiedote: Suomen finanssisektorin tila edelleen vakaa

2009

10.12.2009 Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus (tilanne 30.9.2009) 
Lehdistötiedote: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus vahvistunut

25.9.2009 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2009 (tilanne 30.6.2009)
Lehdistötiedote: Finanssisektori kestäisi vakavan taantuman

29.5.2009 Vakavaraisuustilastot (tilanne 31.3.2009):
 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöt
 Eläkekassat ja -säätiöt
 Tilastolähteet
 Markkinoiden kehitys 
Lehdistötiedote: Vakuutuslaitosten vakavaraisuus vähintään tyydyttävä finanssimarkkinoiden kehityksestä huolimatta 

1.4.2009  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2009 (tilanne 31.12.2008)

 

 

 

8.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.