Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Sektorikohtainen sääntely

Tässä osiossa esitetään kootusti tiettyjä asiakokonaisuuksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä sekä suoraan sovellettavaa EU-sääntelyä, joka on voimassa jäsenvaltioissa sellaisenaan. Osiossa esitetään myös asiakokonaisuuksiin liittyviä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita ja suosituksia. Tavoitteena on edesauttaa sääntelyn läpinäkyvyyttä ja helpottaa sääntelyn soveltajan työtä. 

Tiedot esitetään finanssisektoreittain, joten osio jakautuu pääosin EBAn, EIOPAn ja ESMAn sääntelyvastuun mukaan. Ensi vaiheessa esitetään arvopaperimarkkinoihin ja vakuutustoimintaan liittyvää sääntelyä. Osiota täydennetään myöhemmin luottolaitostoimintaan liittyvällä sääntelyllä. 

Finanssivalvonta ei vastaa siitä, että tässä osiossa esitetyt tiedot ovat täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta. Finanssivalvonta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä.

Arvopaperimarkkinat

Vakuutustoiminta

Luotto- ja rahoitustoiminta

Muu sääntely

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

 

 

 

9.2.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.