Siirtymäajat

​Vertailuarvoasetus tuli voimaan jo 30.6.2016, mutta eräitä kriittisiä vertailuarvoja koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta sitä alettiin soveltaa vasta 1.1.2018 lukien. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenvaltioissa.

Hallinnoijat, jotka sijaitsevat EU:ssa ja jotka tarjosivat vertailuarvoja ennen 30.6.2016, voivat siirtymäsäännösten mukaan jatkaa vertailuarvojen tarjontaa ilman toimilupaa tai rekisteröintiä 1.1.2020 saakka. Valvotut yhteisöt voivat myös jatkaa niiden tarjoamien vertailuarvojen käyttöä siihen saakka. Tätä samaa sovelletaan ESMAn tulkinnan mukaan myös sellaisiin hallinnoijiin, jotka aloittivat vertailuarvojen tarjonnan vasta 30.6.2016 jälkeen mutta ennen 1.1.2018, ei kuitenkaan heidän 1.1.2018 jälkeen tarjoamiinsa uusiin vertailuarvoihin.

ESMAn tulkinnan mukaan kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamia vertailuarvoja, joita ei ole merkitty ESMAn rekisteriin, valvotut yhteisöt voivat myös käyttää 1.1.2020 saakka mutta sen jälkeen ainoastaan, jos viittaus sellaiseen vertailuarvoon oli rahoitusvälineissä tai -sopimuksissa tai sijoitusrahaston arvonkehityksen mittaamisessa ennen 1.1.2020.

Valvotuilla yhteisöillä tulee olla asetuksen edellyttämät jatkuvuussuunnitelmat 1.1.2018 lukien, ja niihin on sen jälkeen viitattava myös uusissa asiakassopimuksissa. ESMAn tulkinnan mukaan ennen 1.1.2018 solmittuja asiakassopimuksia valvottujen yhteisöjen tulee parhaansa mukaan pyrkiä muuttamaan asetuksen mukaisiksi kun se on käytännössä mahdollista.

Arvopaperiesitteitä, jotka on hyväksytty ennen 1.1.2018 ei tarvitse päivittää arvoasetuksen vaatimuksen mukaisiksi. Rahastoesitteet, jotka on hyväksytty ennen 1.1.2018 on sen sijaan päivitettävä asetuksen vaatimuksen mukaisiksi heti kun se on mahdollista, ja viimeistään 2018 loppuun mennessä.

Kuluttajaluottosopimuksia koskevat asetuksen vaatimukset tulivat Suomessa voimaan myös 1.1.2018 (asetuksen sallimasta siirtymäajasta poiketen).

 

 

 

26.3.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.