Vertailuarvoasetus

EU:n vertailuarvoasetus1, jota alettiin soveltaa jäsenvaltioissa 1.1.2018 lukien, sääntelee vertailuarvoina käytettävien indeksien (esimerkiksi viitekorkojen, valuuttakurssien sekä osake- ja hyödykeindeksien) hallinnointia, tietolähteitä ja käyttöä.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa jatkossa vertailuarvojen määritysprosessien tarkkuus, vakaus ja koskemattomuus. Asetuksen taustalla ovat korkokantojen vertailuarvojen, kuten LIBOR- ja EURIBOR-viitekorkojen vakavat manipulointitapaukset sekä väitteet energian, öljyn ja valuuttojen vertailuarvojen manipuloinnista. Puutteet ja epäilykset, jotka liittyvät vertailuarvoina käytettävien indeksien tarkkuuteen ja koskemattomuuteen, voivat heikentää markkinoiden luottamusta yleensä, aiheuttaa menetyksiä kuluttajille ja sijoittajille sekä vääristää reaalitaloutta.

Finanssivalvonta on vertailuarvoasetuksen mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa. Finanssivalvonta valvoo vertailuarvojen suomalaisia hallinnoijia, tietolähteitä ja käyttäjiä. Finanssivalvonta kuuluu myös Belgian rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkinaviranomaisen perustamaan kollegioon, jonka tehtävänä on edistää asetuksen yhdenmukaista soveltamista ja valvontakäytäntöjen lähentymistä liittyen EURIBOR- ja EONIA-viitekorkoihin.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (vertailuarvoasetus, eräissä lähteissä myös viitearvoasetus).

Yhteystiedot

​Finanssivalvonnalle voi lähettää  vertailuarvoasetukseen liittyviä kysymyksiä

benchmark(at)finanssivalvonta.fi

 

26.3.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.