Solvenssi II -raportointi

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Solvenssi II -raportointia koskeva Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450) tuli voimaan 1.1.2016. Finanssivalvonta on julkaissut Solvenssi II –raportointia (S2-raportointi) koskevan konekielisen tiedonvälityksen kuvauksen. Kuvauksessa on esitetty määritykset, joiden mukaisesti valvottavat voivat tuottaa Finanssivalvonnalle toimitettavat S2-raportit omista järjestelmistään.


Konekielisen tiedonvälityksen kuvaus, Solvenssi II-raportointi, taksonomia 2.2.2
  

Konekielisen tiedonvälityksen kuvaus, Solvenssi II-raportointi, taksonomia 2.2.0 

Konekielisen tiedonvälityksen kuvaus, Solvenssi II -raportointi, taksonomia 2.1.0 

Konekielisen tiedonvälityksen kuvaus, Solvenssi II -raportointi, taksonomia 2.0.1.pdf  

Lisätietoja raportointimuodosta:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format

Finanssivalvonta edellyttää, että toimitettaessa tiedot konekielisessä muodossa noudatetaan sekä SII konekielisen tiedonvälityksen kuvausta, että EIOPAn Filing Rules for Solvency II Reporting, ja tieto täyttää EIOPAn List of Validations-dokumentissa esitetyt validoinnit.

 

 

 

23.4.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.