Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

LEI-tunnus pakolliseksi kaupparaportoinnissa 3.1.2018

Uudistuva EU:n arvopaperisääntely (MiFID II, MiFIR ja EMIR) edellyttää jatkossa, että rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle ja johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier). Kaupparaportoinnissa henkilöasiakkaat yksilöidään suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Yhteisöasiakkailla pitää olla LEI-tunnus

  • johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa 1.11.2017 alkaen ja
  • kaupparaportoinnissa (MiFID II, MiFIR) 3.1.2018 alkaen.

Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta, rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja ei voida toteuttaa, koska sijoituspalvelujen tarjoajat ja johdannaisissa kaupankäynnin osapuolet eivät voi raportoida kauppoja ilman LEI-tunnusta. Kauppojen raportoinnissa yhteisöjen osalta muuta kuin LEI-tunnusta ei jatkossa voi enää käyttää.

Sijoituspalvelujen tarjoajien kaupparaportointivelvollisuus koskee kaikkia rahoitusvälineitä, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MiFIDin määrittelemä MTF). Jatkossa MiFIR edellyttää kaupparaportointia myös organisoidun kaupankäyntijärjestelmän (MiFID II:n määrittelemä OTF) kohteena olevista kaupoista rahoitusvälineillä.

Kaupparaportointivelvoite ei koske sijoitusrahasto-osuuksien merkintää tai lunastusta, joten tältä osin LEI-tunnusta ei tarvita. Sen sijaan noteerattujen sijoitusrahasto-osuuksien (ETF) kaupankäynti kuuluu kaupparaportoinnin piiriin, jolloin yhteisöasiakkaiden LEI-tunnus tarvitaan.

Suomalaiset yhteisöt voivat hakea LEI-tunnuksen Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tunnuksen voivat saada:

  • kaupparekisteriin merkitty toimija (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö)
  • säätiörekisteriin merkitty säätiö
  • muu Y-tunnuksen saanut toimija (esim. sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö)

Lisätietoa LEI-tunnuksesta ja sen hankkimisesta Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla.

Katso myös

ESMAn lehdistötiedote 9.10.2017: LEI-tunnusta tarvitaan MiFID II- ja MiFIR-sääntelyn noudattamiseksi

 

 

9.10.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.