Hakemusmenettely MiFIR-julkistamisvelvoitteiden vapautuksille ja lykkäyksille

MiFIR-asetuksen transparenssisääntely koskee sekä kauppapaikoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä että OTC-kaupankäyntiä sellaisten rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa1. Tarjous- ja kauppatietojen julkistamista koskeva sääntely kattaa laajasti sekä oman pääoman ehtoiset että muut kuin oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet.

Transparenssisääntelyn tavoite on kaupankäynnin avoimuuden parantaminen. Kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää tarjoustietojen julkistamiseen vapautuksia ja kauppatietojen julkistamiseen lykkäyksiä.

Tarjoustietojen julkistamisen vapautukset (waivers)
​KauppapaikatSI / Kauppojen sisäiset toteuttajat
​Equity pre-trade
   MiFIR art. 4(1)
​n.a.
​Non-equity pre-trade
   MiFIR art. 9(1)
Non-equity pre-trade
   MiFIR art. 18(2)

 

Kauppatietojen julkistamisen lykkäykset (deferrals)
​KauppapaikatSijoituspalveluyritykset (ml. SI)
​Equity post-trade
   MiFIR art. 7(1)
Equity post-trade
   MiFIR art. 20(2)
Kauppapaikoille myönnettyä lykkäystä sovelletaan myös OTC-kauppoihin – ei erillistä lupamenettelyä
​Non-equity post-trade
   MiFIR art. 11(1) ​
Non-equity post-trade
   MiFIR art. 21(4)
Kauppapaikoille myönnettyä lykkäystä sovelletaan myös OTC-kauppoihin – ei erillistä lupamenettelyä

Tai vaihtoehtoisesti sijoituspalveluyritys voi hakea lykkäystä


Lykkäyshakemukset

Kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset2 voivat hakea MiFIR-asetuksen artiklojen 7, 11 ja 21 perusteella lykkäystä kauppatietojen julkistamiselle toimivaltaiselta viranomaiselta. Sijoituspalveluja tarjoavan sivuliikkeen tulee hakea lykkäystä sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, missä sivuliike sijaitsee.

Kauppapaikoille myönnettyjä lykkäyksiä tullaan soveltamaan sellaisenaan myös OTC-kaupankäyntiin (artiklat 20.2 ja 21.4). Sijoituspalveluyrityksillä voi kuitenkin olla tarve hakea non-equity rahoitusvälineiden kauppatietojen julkistamiseen lykkäystä, jos kauppapaikka ei sellaista hae.

Vuoden 2017 joulukuussa Finanssivalvonta tiedotti yleisestä lykkäyksiin liittyvästä linjasta uutiskirjeessä 9/2017.

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset voivat käyttää kauppapaikalle myönnettyjä lykkäyksiä ilman eri hakemusta uutiskirjeen 1/2018 mukaisesti.

Vapautushakemukset

Kauppapaikat ovat hakeneet vapautuksia equity- ja non-equity-rahoitusvälineille.

SI-toimijoille voidaan myös myöntää MiFIR-asetuksen artiklan 18.2 perusteella vapautus non-equity-rahoitusvälineiden tarjoustietojen antamisesta muille asiakkaille kuin tarjouksen pyytäjälle. Vapautusta voivat hakea sekä SI-kynnysarvon ylittävät yhtiöt3 että oma-aloitteisesti SI-toimijaksi ilmoittautuvat yhtiöt (opt-in). Sijoituspalveluja tarjoavan sivuliikkeen tulee hakea vapautusta sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, missä sivuliike sijaitsee.

Hakemusmenettely

Kauppapaikkojen ja sijoituspalveluyritysten tulee hakea transparenssiin liittyviä lykkäyksiä ja vapautuksia oheisella lomakkeella.

Hakemukset pyydämme lähettämään Finanssivalvonnan sähköpostilaatikkoon kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi kirjoittamalla sähköpostin aihekenttään Transparenssihakemus.

1 Katso myös ESMAn kannanotto käsitteestä rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa kauppapaikalla.

2 Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan myös luottolaitoksia siltä osin kuin ne tarjoavat sijoituspalveluja ja/tai harjoittavat sijoitustoimintaa.

3 Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset ilmoittautuvat SI-toimijaksi ESMAn 1.8.2018 julkaisemien kaupankäyntitietojen ja niiden avulla tehtyjen laskelmien perusteella ensimmäisen kerran 1.9.2018 mennessä.

 

 

 

5.1.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.