Rajan yli toiminta ETA-valtiot (AIFML 19 luku)

Suomalainen vaihtoehtorahastojen hoitaja

Vaihtoehtorahastojen markkinointi Suomessa (AIFML 19 luku 3 §, AIFMD 31 artikla)

Suomessa toimiluvan saaneet vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiaan toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita vaihtoehtorahastoja Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen. Markkinoinnista ei-ammattimaisille asiakkaille säädetään AIFML 13 luvussa.

Menettely:

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan  on toimitettava Finanssivalvonnalle  ilmoitus  liitteineen markkinoinnin aloittamisesta Suomessa. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 3 §”.
 • Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Fivalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 3 §”

Vaihtoehtorahastojen markkinointi ETA-valtiossa (AIFML 19 luvun 4 §, AIFMD 32 artikla)

Suomessa toimiluvan saaneet vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiaan suomalaisia sekä toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita vaihtoehtorahastoja muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen.

Menettely:

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle englanninkielinen ilmoituskirje liitteineen markkinoinnin aloittamisesta muussa ETA-valtiossa.
 • Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 4 §”.
 • Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 4 §”

Vaihtoehtorahastojen hoitaminen (AIFML 19 luvun 1 §, AIFMD 33 artikla)

Suomalainen vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa ilmoitusmenettelyä noudattaen.

Menettely:

 • Vaihtoehtorahastojen hoitaja on toimitettava Finanssivalvonnalle 19 luvun 1 §:n 1 momentin mukaiset tiedot. Mikäli toimintaa harjoitetaan perustamalla sivuliike, tulee Finanssivalvonnalle ilmoittaa lisäksi 19 luvun 1 §:n 2 momentissa mainitut tiedot. Vaihtoehtoehtorahaston hoitaminen voidaan aloittaa kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Ilmoituksen edellyttämän tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 1 §”
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 1 §”
 • Lisäksi Finanssivalvonnalle tulee antaa tiedot hoidettavasta rahastosta AIFMD-raportointivelvollisuutta varten. AIFM-raportointi  

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja

Vaihtoehtorahastojen markkinointi (AIFML 19 luku 5 §, AIFMD 32 artikla)

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiaan vaihtoehtorahastoja Suomessa. ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee toimittaa kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituskirje liiteasiakirjoineen. Ilmoituskirje tulee laatia englanninkielisenä. Kotivaltion toimivaltainen viranomainen tutkii materiaalin ja toimittaa sen sähköisessä muodossa Finanssivalvonnalle.

Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa kun hoitaja on saanut kotivaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta sitä koskevan ilmoituksen.

Mikäli ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat aikovat markkinoida hoitamiaan vaihtoehtorahastoja Suomessa myös ei-ammattimaisille asiakkaille, tulee markkinoinnissa huomioida lisäksi mitä AIFML 13 luvussa säädetään.

Vaihtoehtorahastojen hoitaminen (AIFML 19 luku 2 §, AIFMD 33 artikla)

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa  vaihtoehtorahastoa Suomessa perustamalla sivuliikkeen tai suoraan rajan yli ilmoitusmenettelyä noudattaen. ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee toimittaa kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämät tiedot. Kotivaltion toimivaltainen viranomainen tutkii materiaalin ja toimittaa sen sähköisessä muodossa Finanssivalvonnalle.

Vaihtoehtoehtorahaston hoitaminen voidaan aloittaa kun hoitaja on saanut kotivaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta sitä koskevan ilmoituksen.

Sijoituspalveluiden tarjoaminen (19 luku 6 §)

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan oikeudesta tarjota sijoituspalveluita Suomessa säädetään AIFML 19 luku 6 §:ssä. 

Materiaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

 • Ilmoitus: kirjaamo(at)fiva.fi 
 • Sähköpostin aihekenttä:
  • Ilmoitus: AIFML 19 luku 3 § - yhtiön nimi 
  • Ilmoitus: AIFML 19 luku 4 § - yhtiön nimi
  • Ilmoitus: AIFML 19 luku 1 § - yhtiön nimi
 • Muutosilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  • Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 3 § - yhtiön nimi
  • Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 4 § - yhtiön nimi 
  • Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 1 § - yhtiön nimi

​Vastaanotettuaan ilmoituksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

Yhteydenotot

​​AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle

 • Toimitusosoite:
  AIFMquestions(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  "AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä sähköpostin vastaanottamisesta.

 

12.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.