Markkinointi siirtymäaikana (AIFML 23 luku)

Ennen lain voimaantuloa markkinoinnin aloittaneiden rahastojen ilmoitukset

Suljetut ja määräaikaiset vaihtoehtorahastot (AIFML 23 luku 2 §)

 • Vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka hoitaa suljettua vaihtoehtorahastoa, joka ei ole tehnyt lisäinvestointeja 22.7.2013 jälkeen tulee ilmoittaa vaihtoehtorahaston hoitamisesta Finanssivalvonnalle viimeistään 15.4.2014.
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee myös niitä vaihtoehtorahastojen hoitajia, joiden hoitamien suljettujen ja määräaikaisten vaihtoehtorahastojen merkintäaika on päättynyt ennen 22.7.2013 ja joiden määräaika päättyy viimeistään 22.7.2016.
 • Ilmoitukset toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 23 luku 2 §”  

Ennen lain voimaantuloa markkinoinnin aloittaneet rahastot (AIFML 23 luku 4 §)

 • Vaihtoehtorahaston osuuksien markkinointia ammattimaisille asiakkaille saa jatkaa 22.7.2014 saakka, jos markkinointi on aloitettu ennen 15.3.2014. Finanssivalvonnalle on tehtävä yksilöity ilmoitus markkinoinnista viimeistään 15.4.2014.
 • Vaihtoehtorahastojen hoitaja saa 22.7.2014 saakka Suomessa markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille, jos markkinointi on aloitettu ennen 15.3.2014. Finanssivalvonnalle on tehtävä yksilöity ilmoitus markkinoinnista viimeistään 15.4.2014.
 • Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa 22.7.2014 saakka Suomessa markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille, jos markkinointi on aloitettu ennen 15.3.2014. Finanssivalvonnalle on tehtävä  yksilöity ilmoitus markkinoinnista viimeistään 15.4.2014.
 • Markkinoinnin jatkamisilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 23 luku 4 §”

Materiaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

 • Ilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi  
 • Sähköpostin aihekenttä:
  • Ilmoitus: AIFML 23 luku 2 § 
  • Ilmoitus: AIFML 23 luku 4 §

 

 

12.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.