AIFM-toimiluvat ja -rekisteröinti

Vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa- ja rekisteröitymishakemuslomakkeet

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain (162/2014) mukaan vaihtoehtorahastoja hallinnoivan yhtiön tulee hakea toimilupaa tai rekisteröityä. 

Lomakkeet toimiluvan hakemista varten:

Lomake rekisteröitymistä varten:

AIFM rekisteröinteihin liittyvät muutokset:

Huomioittehan, että rekisteröintihakemukseen tulee liittää:

 • kaupparekisteriote
 • sopimukset (rahastosopimus, yhtiösopimus, hallinnointisopimus)
 • markkinointimateriaali
 • asiakkaan tuntemista koskeva sisäinen ohjeistus
 • säännöt (erikoissijoitusrahastot)

EuVECA- ja EuSEF-rekisteröintiä koskeva lomake  

Eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EuVECA, N:o 345/2013) ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EuSEF, N:o 346/2013) annetut asetukset ovat voimassa 22.7.2013 alkaen. Asetusten soveltamisalan piiriin kuuluvia rahastoja hoitava yritys voi hakea rekisteröitymistä Finanssivalvonnalta. Rekisteröitymisilmoitusta varten on laadittu lomake. Rekisteröitymisilmoituksen voi myös tehdä vapaamuotoisesti kirjeellä, jonka tulee sisältää asetuksissa mainitut selvitykset. Yrityksen tulee täyttää asetusten mukaiset edellytykset ennen kuin se voidaan rekisteröidä.

 Rekisteröitymislomake

HUOM! Yhtiö rekisteröidään lomakkeen tietojen perusteella. Hakija vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Rekisteröinnin ja toimiluvan peruutus

Jos yhtiö haluaa perua toimilupansa, tulee sen hakea toimiluvan peruutusta.

Rekisteröinnin peruutusta varten tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä miksi toiminta loppuu ja mitä rahastoille tapahtuu. 

 

Materiaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Toimiluvat ja rekisteröinnit

 • Toimitusosoite:
  kirjaamo(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  "AIFML 4 luku 1 § - Yhtiö" tai
  "AIFML 5 luku 1 § - Yhtiö"

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan fit & proper -lomakkeet
Toimitusosoite:
kirjaamo(at)fiva.fi

Yhteydenotot

AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle
 • Toimitusosoite:
  AIFMquestions(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  "AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä sähköpostin vastaanottamisesta.

12.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.