AIFM-sääntely ja -ohjeistus

Sääntelyn aikataulu

  • 06/2011: direktiivi annettiin
  • 12/2012: komission 2. tason AIFM-asetus annettu
  • 15.3.2014: AIFM-sääntely tulee kansallisesti voimaan
  • 22.7.2014: toimiluvan siirtymäaika päättyy

Kansallinen sääntely

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet

 Lausuntopyyntö: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan 

EU-sääntely

AIFM-direktiivi (2011/61/EU)

 Suomenkielinen direktiivi
 Ruotsinkielinen direktiivi 
 Englanninkielinen direktiivi 

Komission 2. tason AIFM-asetus

 Suomenkielinen asetus
 Ruotsinkielinen asetus
 Englanninkielinen asetus  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 447/2013 menettelyn vahvistamisesta niitä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia varten, jotka päättävät hakea Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua

 Suomenkielinen asetus
 Ruotsinkielinen asetus
 Englanninkielinen asetus  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 448/2013 menettelyn vahvistamisesta EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan viitejäsenvaltion määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU nojalla

 Suomenkielinen asetus
 Ruotsinkielinen asetus
 Englanninkielinen asetus  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013 eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EuVECA)

 Suomenkielinen asetus
 Ruotsinkielinen asetus
 Englanninkielinen asetus  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013 eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EuSEF)

 Suomenkielinen asetus
 Ruotsinkielinen asetus
 Englanninkielinen asetus  

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Long-term Investment Funds, COM(2013) 462 final

 Suomenkielinen asetusehdotus
 Ruotsinkielinen asetusehdotus
 Englanninkielinen asetusehdotus

Komission kysymyksiä ja vastauksia soveltamisesta

 Kysymyksiä ja vastauksia direktiivin soveltamisesta

ESMAn ohjeistus

AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet (ESMA/2013/232, 3.7.2013)

 Suomenkielinen ohje
 Ruotsinkielinen ohje
 Englanninkielinen ohje

Ohjeet AIFM -direktiivin keskeisistä käsitteistä (ESMA/2013/611, 13.8.2013)

 Suomenkielinen ohje
 Ruotsinkielinen ohje
 Englanninkielinen ohje

ESMA Opinion on practical arrangements for the late transposition of the AIMFD (ESMA/2013/1072, 1.8.2013)

 Practical arrangements for the late transposition of the AIMFD 

ESMAn konsultaatiot

Yhteydenotot

​​AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle

  • Toimitusosoite:
    AIFMquestions(at)fiva.fi
  • Sähköpostin aihekenttä:
    "AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä sähköpostin vastaanottamisesta.

 

 

6.6.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.