AIFMD-raportointi

AIFMD-raportoinnilla tarkoitetaan AIFM-direktiivin (2011/61/EU) ja Euroopan komission asetuksen (2013/231) mukaista raportointia. AIFM-direktiivin raportointivelvoitteet on kansallisesti implementoitu lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) ja valtiovarainministeriön asetukseen koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia (226/2014). Finanssivalvonta on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevien määräyksien ja ohjeiden (4/2014) luvussa 6 antanut määräyksiä ja ohjeita AIFMD-raportoinnista.

Sääntely edellyttää, että vaihtoehtorahastojen hoitajat toimittavat säännöllisesti tietoa valvontatarkoituksiin sekä rahaston hoitajasta että sen hoitamista rahastoista. AIFMD-raportoinnin tavoitteena on rahoitusjärjestelmäriskien ja markkinahäiriöiden tehokas valvonta ja ennaltaehkäisy.

Raportointivelvollisuus koskee rekisteröityneitä ja toimiluvallisia vaihtoehtorahastojen hoitajia sekä niitä kolmanteen maahan (ei Eta-valtio) sijoittuneita vaihtoehtorahastojen hoitajia, jotka markkinoivat hoitamiaan vaihtoehtorahastoja Suomessa. 

AIFMD-raportointi sisältää seuraavat osa-alueet:

  • perustiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta ja sen hoitamista vaihtoehtorahastoista
  • vaihtoehtorahaston tärkeimmät sijoituskohteet ja merkittävimmät riskikeskittymät
  • vaihtoehtorahaston riskiprofiili
  • vaihtoehtorahaston vivuttaminen

Raportointivelvollisuuden (AIFMD) ilmoituslomake

Raportoitaviin tietoihin, raportointiajankohtiin ja -tiheyteen vaikuttaa vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen hoitamien rahastojen ominaispiirteet ja varojen määrä. Raportointivelvollisuuteen vaikuttavista tiedoista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Tiedot on ilmoitettava

  1. toimilupa- ja rekisteröitymisvaiheessa
  2. uuden vaihtoehtorahaston perustamisvaiheessa
  3. vaihtoehtorahastojen hoitaja aloittaa uuden vaihtoehtorahaston hoitamisen toisessa ETA-maassa
  4. kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja aloittaa hoitamansa vaihtoehtorahaston markkinnoinnin Suomessa
  5. aiemmin ilmoitettujen AIFMD-raportointivelvollisuuteen vaikuttavien tietojen muuttuessa

Kaikista raportointiin vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Jos markkinointilupa on myönnetty vaihtoehtorahastolle, jota ei ole vielä perustettu Kaupparekisteriin, Finanssivalvonnalle tulee erikseen ilmoittaa vaihtoehtorahaston perustamisesta. Myös tieto rahaston toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle.

Raportointivelvollisuuteen vaikuttavien tietojen ilmoittamiseen käytetään ilmoituslomaketta   

Tiedonkeruusovellus

AIFMD-raportoinnin tiedonkeruusovelluksen tuotantoversio julkaistu

Finanssivalvonta on kehittänyt tiedonkeruusovelluksen, joka mahdollistaa raportoijilta vaadittavien XML-muotoisten salattujen raporttitiedostojen tuottamisen. Tiedonkeruusovelluksen tuotantoversio on raportoijien ladattavissa Finanssivalvonnan Jakelu-palvelun tuotantoympäristöstä. Sovellus vastaa toimintaperiaatteiltaan muita Jakelu-palvelun kautta jaettavia tiedonkeruusovelluksia. Vaadittavat raportit on mahdollista tuottaa myös raportoijan omin menetelmin AIFMD-raportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen mukaisesti. Raportit toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus (AIFMD-raportointi)

Finanssivalvonta on päivittänyt vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan MOK:n (Määräykset ja ohjeet 4/2014) yhteydessä julkaistua konekielisen tietojenvälityksen kuvausta AIFMD-raportoinnin tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle. Kuvauksessa tuodaan esille raporttien tekniset vaatimukset ml. kansalliset erityisvaatimukset, jotka eivät ilmene ESMAn teknisistä ohjeista.  

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus (12.6.2018)

ESMAn raportointiohjeistus

Katso myös ESMAn kysymyksiä ja vastauksia AIFM-direktiivin soveltamisesta (päivitetty 24.5.2017). ESMA täydentää dokumenttia säännöllisesti.

Informaatiotilaisuudet

Tiedotteet

Yhteydenotot

AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi 

 

14.6.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.