Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Määräys- ja ohjekokoelma

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa on julkaistu sekä Finanssivalvonnan antamat oikeudellisesti velvoittavat määräykset että merkitykseltään yleiset suositusluonteiset ohjeet.

Määräys- ja ohjekokoelma on jaoteltu finanssisektorille yhteisten aihealueiden mukaan. Vakuutussektori on kuitenkin pääosin erotettu omaksi kokonaisuudeksi. Myös arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskeva sääntely on erotettu omaksi kokonaisuudeksi.

Määräys- ja ohjekokoelma koostuu Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden lisäksi vielä voimassaolevista Rahoitustarkastuksen antamista standardeista, määräyksistä ja ohjeista sekä Vakuutusvalvontaviraston antamista määräyksistä ja ohjeista, jotka on koottu eri kohderyhmille/valvottavaryhmille suunnatuiksi kokoelmiksi. 

 

 

 

1.4.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.