Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset

Tässä osiossa esitetään finanssimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia.

Kotimainen lainsäädäntö johtaa FINLEX-sivustolle. Lait ja asetukset ovat FINLEXin ajantasainen lainsäädäntö -tietokannassa. Jos säädöstä ei ole tässä tietokannassa, linkki johtaa FINLEXin säädökset alkuperäisinä -tietokantaan.

EU-lainsäädäntö johtaa EUR-Lex-sivustolle, jonka kautta Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat ovat saatavilla.

Kansainväliset ohjeet ja suositukset johtaa muun muassa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kotisivuille.

Finanssivalvonta ei vastaa siitä, että tässä osiossa esitetyt tiedot ovat täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta. Finanssivalvonta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä.

 

 

 

22.3.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.