EU-lainsäädäntö 

 Luottolaitostoimintaa koskeva EU-lainsäädäntö

 Arvopaperimarkkinoita koskeva EU-lainsäädäntö

 Vakuutustoimintaa koskeva EU-lainsäädäntö

 Rahanpesun estäminen (direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen)

24.4.2014