Tulkintarekisteri

Tulkintarekisteri on Finanssivalvonnan (Fiva) tuottama julkinen tietokanta, josta voi hakea sääntelyyn liittyviä Fivan tulkintoja.

Fiva julkaisee tulkintarekisterissä yksittäistapauksissa tekemiään tai teknisluonteisia yksityiskohtia koskevia tulkintoja eri säännösten sekä standardien sisällöstä siltä osin kuin näitä tulkintoja ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää standardeihin tai Fivan julkaisemiin tulkintoihin/kannanottoihin. Tulkintarekisteri täydentää Fivan määräyskokoelmissa sekä tulkinnoissa ja kannanotoissa esitettyä ohjeistusta. Tulkintarekisterissä ei ole toistettu tulkintoja, jotka sisältyvät standardeihin tai Fivan tai sen edeltäjien julkaisemiin tulkintoihin ja kannanottoihin.

Tulkintarekisterissä esitetyt tulkinnat on tarkoitettu yleisluonteiseksi ohjeistukseksi selventämään Fivan näkemystä sääntelyn sisällöstä, eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovaa sääntelyä. Kaikkia tulkinnan taustalla olevaan yksittäistapaukseen liittyviä erityispiirteitä ei välttämättä ole kirjattu tulkintarekisteriin, joten tulkintarekisterissä esitetyt tulkinnat eivät sovellu sellaisenaan kaikkiin yksittäistapauksiin.

Hae tulkintoja

 

 

 

3.8.2010

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.