Tiedonantajat

Tiedonantajat on ryhmitelty erilaisiksi tiedonantajatasoiksi. Tiedonantajatasoilla kuvataan tiedonantajaryhmää, jolle kohdentuu yhtäläinen tiedonantovelvoite. Yksittäinen tiedonantajataso on myös mahdollisimman yhtenäinen toimija markkinoilla.

Tiedonantajatasoilla kuvataan tiedonantajan eri olomuotoja, esim. pankkisektorin osalta seuraavasti:

  • koko instituutio (esim. talletuspankki) yhteensä kaikkine sivuliikkeineen (201)
  • instituution ulkomailla toimiva sivuliike (203)
  • instituution Suomessa toimiva osa (202). Esimerkiksi instituution konserni tai konsolidointiryhmä (204/205)
  • instituution omistusyhteisö (236).

Kullekin tiedonantajalle annetaan tiedonantajatason tunnisteet sekä tiedonantajan yksilöivä ns. yksikkötunnus. Tunnuksen antaa Finanssivalvonta, kun tiedonkeruuvelvoite alkaa.

Tiedonantajatasot ovat voimassa 1.6.2018 lähtien.

 Tiedonantajatasot

 

 

 

18.6.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.