Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Viranomaistiedonkeruun luokitukset ja määritelmät

Luokituksia käytetään viranomaistiedonkeruita tarkemmin määriteltäessä. Luokitukset on ryhmitelty aihepiireittäin luokituskokonaisuuksiksi. Osa luokituksista on virallisia erikseen vahvistettuja/vahvistettavia luokituksia, joita on täydennetty viranomaistiedonkeruuta varten mm. erityisillä ryhmäluokituksilla.

Kaikki alla olevat luokitukset eivät kohdennu tiettyyn tiedonkeruukokonaisuuteen.

Luokitusten sekä täydennysohjeiden ylläpitovastuu on jaettu viranomaisten kesken alla olevan taulukon mukaisesti.

  Luokitus  Ylläpitäjä  
A Korkoluokitus (sidonnaisuus) Suomen Pankki  
B Valuutat Suomen Pankki  
I Käyttötarkoitus Suomen Pankki  
J Vaadetyypit (Taseen vastaavaa puolella) Suomen Pankki  
K Vaadetyypit (Taseen vastattavaa puolella) Suomen Pankki  
C Maturiteetit Finanssivalvonta   Maturiteetit
L Etuyhteydessä olevat sopimuspuoloet Finanssivalvonta   Sopimuspuolet
M Ongelmasaamiet Finanssivalvonta   Ongelmasaamiset
O Tasearvojen muutokset Finanssivalvonta   Tasearvojen muutokset  
U Taseen ulkopuoliset sitoumukset Finanssivalvonta  Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Täydennys- ja tulkintaohjeet Finanssivalvonta  Täydennys- ja tulkintaohjeet
D Alue/maa/lääni/suuralue/maakunta Tilastokeskus  
G Toimialat Tilastokeskus  
S Sektoriluokitus Tilastokeskus  
H Vakuudet Suomen Pankki  

 

 

 

26.1.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.