Vakuutusyhdistysten raportit ja ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle, voimassa 31.12.2015 saakka

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle, voimassa 1.1.2016 alkaen

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus

Vakuutusyhdistyksen johtoa koskeva ilmoitus

 

 

 

21.4.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.