Vahinkovakuutusyhtiöiden raportit ja ilmoitukset

Finanssivalvonnalle toimitettavien konekielisten raporttien määräajat (18.12.2017)

Finanssivalvonnan raportointia koskeva tiedotus- ja yhteydenottokäytäntö uudistuu (13.9.2017)

Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (.csv):
VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Määräykset ja ohjeet 7/2014 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta (208/2014) 

 Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake
 Oikeushenkilön ilmoituslomake 
 Kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake 

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointi

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus

Vakuutusyhtiön/vakuutusomistusyhteisön johdon luotettavuus- ja sopivuusselvitys

 

 

 

19.3.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.