Työttömyyskassojen määräyksiin ja ohjeisiin perustuvat raportit ja ilmoitukset

Työttömyyskassojen Finanssivalvonnalle toimitettavien raporttien ja ilmoitusten määräajat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Määräykset ja ohjeet 17/2013 Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

 

 

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.