Hautaus- ja eroavustuskassojen raportit ja ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Ennen tilintarkastusta toimitettavat tiedot:

Ilmoitus tilintarkastuksesta ja liitteet:

  • toimintakertomus sekä tuloslaskelma ja tase liitteineen
  • matemaatikon lausunto vakuutusmaksuvastuun määrästä
  • kateluettelo (liite 1)
  • selvitys valuuttariskistä

Tilintarkastuksen jälkeen toimitettavat asiakirjat:

Kertomus kassan toiminnasta ja tilasta (tilastokertomus) ja liitteet:

  • tasekirja
  • tilintarkastuskertomus
  • vakuutustekninen tutkimus
  • kateluettelo (liite 1)
  • arvostuserolaskelma (liite 2)
  • tilinpäätöstä käsitelleen kassankokouksen pöytäkirja

 

 

 

11.6.2009

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.