Vaihtoehtorahastojen hoitajien raportit, ilmoitukset ja luvat

 Lista vaihtoehtorahastojen hoitajien raportoinnista, ilmoituksista ja luvuista

Raportointisovelluksilla tuotettavat raportit (Jakelu-palvelu)

20/2013 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

Finrep taloudellisen informaation raportoinnin ohjeet

Taulukko raportoinnin laajuudesta

Lomakemallit
FINREP-lomakemalli (F-taulukot)
FA-lomakemalli (liitetaulukot)
FT-lomakemalli (liitetaulukot)

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP-raporoinnin ohjeet

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

 4/2014 AIFMD-raportointi

Lisätietoa Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Huom! Lomakemalleilla ei voi raportoida tietoja Finanssivalvonnalle.

TYVI-palvelun kautta toimitettavat raportit

12/2013 Kaupparaportointi rahoitusvälineillä toteutetuista liiketoimista

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta (208/2014)

Ja omistajavalvontalomakkeet:

HUOM! Muistathan täyttää aina myös kohdeyritystä koskevan lomakkeen.

 

 

 

 

19.12.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.