Sijoituspalveluyritysten raportit ja ilmoitukset

 Finanssivalvonnalle toimitettavien raporttien ja ilmoitusten määräajat 

Raportointisovelluksilla tuotettavat raportit (Jakelu-palvelu)

20/2013 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

FINREP-taloudellisen informaation raportoinnin ohjeet

Taulukko raportoinnin laajuudesta

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

Lomakemallit
FINREP-lomakemalli (F-taulukot)
FA-lomakemalli (liitetaulukot)
FT-lomakemalli (liitetaulukot)

26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP-raportoinnin ohjeet

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta

Varojen vakuussidonnaisuutta koskevan raportoinnin tiedonkeruukartta

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

Huom! Lomakemalleilla ei voi raportoida tietoja Finanssivalvonnalle.

TYVI-palvelun kautta toimitettavat raportit

12/2013 Kaupparaportointi rahoitusvälineillä toteutetuista liiketoimista

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Sijoituspalveluyritysten palkitsemiseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Valvottavatiedotteet 29.5.2015 - 22/2015, 7.7.2015 - 27/2015 

Sijoituspalvelulaki 7 luvun 8 §:n 2 mom.

RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus

25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Ylitysilmoituslomake suurten asiakasriskien ylitysraportointiin

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta (208/2014)

Sijoituspalvelulaki 7 luvun 14 §

HUOM! Muistathan täyttää aina myös kohdeyritystä koskevan lomakkeen.

Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake
Oikeushenkilön ilmoituslomake 
Kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake  

Sidonnaisasiamiesilmoitus

Sidonnaisasiamiesilmoitus (uusi ilmoitus tai muutosilmoitus) toimitetaan osoitteeseen sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi tai postitse Finanssivalvonnan kirjaamoon.

 Huom! Pdf-muotoinen lomake toimii Windows-laitteilla. Toinen vaihtoehto on muodostaa xml-tiedosto (Konekielisesti raportoitava sidonnaisasiamiesilmoitus.) ja lähettää tiedosto yllä olevaan osoitteeseen.

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

RA1.1 Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

RA1.2 Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

1/2012 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta

1/2013 Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

RA4.10 Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen

8/2012 Tilintarkastus

Sijoituspalvelulaki 7 luvun 2.3 §

Ilmoitus sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus- tai luonnollisen henkilön välisistä merkittävistä sidonnaisuuksista ja niiden muutoksista

Sijoituspalvelulaki 7 luvun 14 §

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus sijoituspalveluyrityksen ja sen omistusyhteisön SipaL:n 7 luvun 14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

Sijoituspalvelulaki 9 luvun 6 § 

Sijoituspalveluyrityksen tulee toimittaa Finanssivalvonnalle tilintarkastajan antama lausunto siitä, vastaavatko asiakasvarojen säilyttämistä ja käsittelyä koskevat järjestelyt säännösten ja määräysten mukaisia vaatimuksia. 

 

 

 

15.3.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.