Lomakkeet

Sisäpiiri-ilmoituslomakkeita on kaksi: 1-lomakkeella tehdään perusilmoitus sekä muutosilmoitus ja 2-lomaketta käytetään arvopaperiomistusilmoituksen sekä omistusmuutosilmoituksen tekemiseen.

Perusilmoituksella ilmoitetaan tiedot sisäpiiriläisestä itsestään sekä tämän holhottavista, puolisosta, muista samaan talouteen kuuluvista ja näiden määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistä.

Muutosilmoituksella ilmoitetaan perustiedoissa tapahtuneet muutokset.

Arvopaperiomistusilmoituksella sisäpiiriläinen ilmoittaa omansa sekä lähipiirinsä arvopaperiomistukset. Ilmoitus tehdään, kun ilmoitusvelvollisuus alkaa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos arvopaperi, josta ilmoitus tulee tehdä, on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Omistusmuutosilmoituksella ilmoitetaan arvopaperiomistuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos arvopaperi, josta ilmoitus tulee tehdä, on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Lisätietoja lomakkeista ja niiden täyttöohjeista löytyy lomakkeiden ohjeet-osiosta sekä Fivan sisäpiiristandardista. Standardissa käsitellään myös tarkemmin lomakkeiden perustekoodien tulkintaa.

Katso myös

Voimassa olevat standardin mukaiset sisäpiiri-ilmoituslomakkeet ovat
standardin 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit sivulla
.

Yhteystiedot

  • Lakimies Pia Ovaska
    puhelin 010 831 5296

 

1.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.