Lomakkeet 

Sisäpiiri-ilmoituslomakkeita on kaksi: 1-lomakkeella tehdään perusilmoitus sekä muutosilmoitus ja 2-lomaketta käytetään arvopaperiomistusilmoituksen sekä omistusmuutosilmoituksen tekemiseen.

Perusilmoituksella ilmoitetaan tiedot sisäpiiriläisestä itsestään sekä tämän holhottavista, puolisosta, muista samaan talouteen kuuluvista ja näiden määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistä.

Muutosilmoituksella ilmoitetaan perustiedoissa tapahtuneet muutokset.

Arvopaperiomistusilmoituksella sisäpiiriläinen ilmoittaa omansa sekä lähipiirinsä arvopaperiomistukset. Ilmoitus tehdään, kun ilmoitusvelvollisuus alkaa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos arvopaperi, josta ilmoitus tulee tehdä, on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Omistusmuutosilmoituksella ilmoitetaan arvopaperiomistuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos arvopaperi, josta ilmoitus tulee tehdä, on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Lisätietoja lomakkeista ja niiden täyttöohjeista löytyy lomakkeiden ohjeet-osiosta sekä Fivan sisäpiiristandardista. Standardissa käsitellään myös tarkemmin lomakkeiden perustekoodien tulkintaa.

22.12.2009