Listayhtiöiden sääntely

Seuraavassa tuodaan esiin arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskevat keskeiset säännökset, Fivan määräykset ja ohjeet, itsesääntely sekä muita hyödyllisiä linkkejä.

Esitteet 

Sisäpiirisääntely

Tiedonantovelvollisuus

Liputus

Tilinpäätösvalvonta ja tilintarkastus

Julkiset ostotarjoukset

Lyhyeksimyynti

Muita hyödyllisiä linkkejä

 

 

Yhteystiedot

  • Johtava asiantuntija Ville Kajala,
    puhelin 09 183 5226

Katso myös

 Tulkintarekisteri, jossa on myös listayhtiöiden sääntelyä koskevia tulkintoja.

  • Maksut

 

3.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.