Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Julkiset ostotarjoukset

Arvopaperimarkkinalaissa on säännökset niistä menettelyistä, joita julkisessa ostotarjouksessa noudatetaan. Keskeisin elementti on vaatimus siitä, että kohdearvopaperin haltijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Finanssivalvonnan yhtenä tehtävänä on valvoa, että arvopaperimarkkinalain ostotarjoussäännöstöä noudatetaan. Ostotarjouksesta tulee julkistaa tarjousasiakirja. Hyväksyessämme tarjousasiakirjaa kiinnitämme erityistä huomiota tarjouksen ehtoihin, arvopaperin haltijoiden tasapuoliseen kohteluun sekä siihen, että tarjousvastike täyttää laissa säädetyt edellytykset.

Katso myös

 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus 

Maksut

Yhteystiedot

  • Johtava asiantuntija Ville Kajala
    puhelin 09 183 5226
  • Markkinavalvoja Marianne Demecs
    puhelin 09 183 5366

 

3.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.