Mikä listayhtiö?

Keitä valvomme?

Finanssivalvonta valvoo Nasdaq Helsinki Oy:n (jäljempänä sivuilla "Helsingin Pörssi") osalta säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta. Osakkeiden liikkeeseenlaskijoista käytetään näillä sivuilla termiä "listayhtiö". Finanssivalvonta valvoo myös Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta.

Nk. kotivaltioperiaatteen mukaisesti valvomme ensisijaisesti Helsingin Pörssissä listattuja suomalaisia liikkeeseenlaskijoita. Kotivaltioperiaatteen mukaisesti valvomme myös suomalaisia liikkeeseenlaskijoita, joiden arvopaperi on listattu muulla Euroopan talousalueella sijaitsevalla säännellyllä markkinalla, kuten Tukholman tai Lontoon pörssissä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvopaperi ei ole lainkaan listattu Helsingin Pörssissä.

Finanssivalvonta ei valvo suomalaisia liikkeeseenlaskijoita, joiden arvopaperi on kaupankäynnin kohteena ainoastaan muualla kuin Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, kuten Lontoossa sijaitsevalla AIM:lla.

Mitä valvomme?

Valvontamme tavoitteena on arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen ylläpitäminen, mikä on edellytys arvopaperimarkkinoiden toimivuudelle.

Keskeinen osa valvontaamme on listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösten valvonta, millä pyrimme turvaamaan sijoittajainformaation luotettavuuden, avoimuuden, oikea-aikaisuuden ja tasapuolisuuden. Listayhtiöiden osalta valvomme lisäksi, että niiden omistajat täyttävät liputusvelvollisuutensa. Valvomme myös, että ne pitävät yllä sisäpiirirekisterejä asianmukaisesti, ja valvomme niiden johdon ja muiden sisäpiiriläisten arvopaperikaupankäyntiä. Hyväksymme myös arvopapereita koskevat listalleottoesitteet.

Suuri osa työstämme on ennakoivaa valvontaa, jossa pyrimme valvontatoimenpitein ja avoimen vuorovaikutuksen kautta kiinnittämään huomiota hyvien markkinakäytäntöjen ja menettelytapojen edistämiseen. Listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta koskeva Määräykset ja ohjeet 7/2013 muodostaa tietopaketin, johon on kerätty keskeinen tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely sekä Finanssivalvonnan suositukset soveltamisohjeineen ja -esimerkkeineen.

Katso myös

 Määräykset ja ohjeet 7/2013  Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus

 

 

1.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.