Yhteydenotto myös Fivaan riittävän ajoissa 

Listautumisprosessi vie yhtiöstä ja toimialasta riippuen vähintäänkin vuoden. Useilla yhtiöillä se on suunnitelmissa ja osin työn alla jo useamman vuoden ajan. IFRS-tilinpäätösten, jatkuvan talousraportoinnin ja myös vuosikertomusten laadinnan edellyttämät prosessit ja rutiinit eivät synny hetkessä. Listayhtiöllä tulee olla myös ajantasaiset internetsivut jo ensimmäisestä listallaolopäivästä lähtien.

Esitteen laadintaan ja sen hyväksymisprosessiin tulee varattava aikaa useampi kuukausi. Fiva on ottanut käyttöön  tapaamiset listautumista suunnittelevien yhtiöiden kanssa. Tapaamisissa yhtiön johdon kanssa käydään läpi niitä tiedonantovelvollisuuden osa-alueita, jotka ovat Fivan valvonnan kannalta keskeisiä. Yhteydenotto Fivaan jo listautumisprosessin alkuvaiheessa on siten suositeltavaa.

19.6.2013