Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Poikkeukset liputusvelvollisuuteen

Rahastoyhtiöillä, luottolaitoksilla, sijoituspalvelun tarjoajilla ja markkinatakaajilla on mahdollisuus saada eräissä tapauksissa poikkeus liputusvelvollisuudesta. Poikkeuksen edellytykset ja toimintaohjeet on mainittu arvopaperimarkkinalain 9 luvun 8 §:ssä ja valtiovarainministeriön asetuksen (VMA 1021/2012) 2–4 ja 8 §:ssä, johon on linkki tämän sivun oikeassa reunassa.

 Finanssivalvonnalle tehdyt poikkeusilmoitukset liputusvelvollisuudesta 
 Finanssivalvonnan myöntämät poikkeukset liputusvelvollisuudesta 

 

 

4.11.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta