Poikkeukset liputusvelvollisuuteen 

Rahastoyhtiöillä, luottolaitoksilla, sijoituspalvelun tarjoajilla ja markkinatakaajilla on mahdollisuus saada eräissä tapauksissa poikkeus liputusvelvollisuudesta. Poikkeuksen edellytykset ja toimintaohjeet on mainittu arvopaperimarkkinalain 9 luvun 8 §:ssä ja valtiovarainministeriön asetuksen (VMA 1021/2012) 2–4 ja 8 §:ssä, johon on linkki tämän sivun oikeassa reunassa.

 Finanssivalvonnalle tehdyt poikkeusilmoitukset liputusvelvollisuudesta 
 Finanssivalvonnan myöntämät poikkeukset liputusvelvollisuudesta 

4.11.2013