Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Miten liputetaan?

Liputus listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle

Liputusilmoituksen voi tehdä joko osakkeenomistaja tai osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävä henkilö osakkeenomistajan puolesta. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputtaja lähettää ilmoituksen sekä Finanssivalvontaan että liputuksen kohteena olevaan yhtiöön.

Liputusilmoitus tehdään kirjallisesti ja se lähetetään Finanssivalvontaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai faksilla numeroon 010 831 5328 (kirjaamo).

Liputusilmoituksessa on annettava tiedot, jotka on lueteltu valtiovarainministeriön asetuksessa 1021/2012 (liputusasetus). Suosittelemme, että liputusilmoitukseen käytetään liputuslomaketta. Linkit asetukseen ja lomakkeeseen ovat tämän sivun oikeassa reunassa.

Liputusilmoituksen julkistaminen

Listayhtiön on julkistettava tieto saamastaan liputusilmoituksesta ilman aiheetonta viivytystä.

Jos osakkeenomistajan liputusilmoitus on ollut puutteellinen, yhtiö voi täydentää sitä, jos se vain on mahdollista ilman kohtuutonta viivästystä tai haittaa. Yhtiön ilmoituksesta on tällöin käytävä ilmi, mitkä tiedot ovat yhtiön omia täydennyksiä.

Jos liputusilmoituksessa on liputusasetuksen 6 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi annettu muita tietoja, nämä tiedot on annettava julkistamisen yhteydessä. Julkistamisen yhteydessä on myös mainittava, jos liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole kaikkia 6 §:ssä tarkoitettuja tietoja.

 

 

20.6.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta