Miten liputetaan?

Liputusilmoitus tehdään listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputtaja lähettää ilmoituksen sekä kohdeyhtiöön että Finanssivalvontaan.

Finanssivalvontaan liputusilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Liputusilmoitus tehdään kirjallisesti liputuslomakkeella. Liputusilmoituksessa on esitettävä erikseen olemassa oleva omistus- ja ääniosuus, rahoitusvälineillä hankittu pitkä positio ja näiden yhteismäärä.

Kohdeyhtiö julkistaa liputusilmoituksen

Listayhtiön on julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Jos osakkeenomistajan liputusilmoitus on ollut puutteellinen, yhtiö voi täydentää sitä, jos se vain on mahdollista ilman kohtuutonta viivästystä tai haittaa. Yhtiön ilmoituksesta tulisi tällöin käydä ilmi, mitkä tiedot ovat yhtiön omia täydennyksiä.

Julkistettaessa on myös mainittava, jos kohdeyhtiön tiedossa ei ole kaikkia liputuslomakkeen mukaisia tietoja. Jos liputusilmoituksessa on lisäksi annettu muita tietoja, nämäkin tiedot on julkistettava samassa yhteydessä.

Yhteystiedot

  • ​Johtava asiantuntija Ville Kajala,
    puhelin 010 831 5226
  • Markkinavalvoja Marianne Demecs,
    puhelin 010 831 5366
  • Markkinavalvoja Ismo Raussi,
    puhelin 010 831 5231

 

26.11.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.