Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Kenen pitää liputtaa?

Liputusvelvollisuus koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.

Osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus sekä listayhtiölle että Finanssivalvonnalle, jos osakkeenomistajan omistusosuus listayhtiön äänimäärästä tai osakkeista ylittää, alittaa tai saavuttaa liputusrajan.

Osakkeenomistajan ohella liputusvelvollinen voi olla myös osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö, joka voi suoraan tai välillisesti käyttää osakkeisiin liittyviä hallinnoimis- tai varallisuusoikeuksia. Tällöin kyse on esimerkiksi henkilöstä, joka ei omista itse yhtiön osakkeita, vaan osakkeenomistajana on hänen määräysvaltaansa kuuluva yhteisö. Joissakin tapauksissa kyse voi olla myös omaisuudenhoitajasta, rahastoyhtiöstä tai edunvalvojasta. Myös osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö tekee liputusilmoituksensa sekä listayhtiölle että Finanssivalvonnalle.

Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa saamansa osakkeenomistajan liputusilmoitus.

 

 

 

14.1.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta