Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Esiterekisteriin toimitettavat esitteet ja muut asiakirjat

Esiterekisteriin tulee toimittaa ne esitteet ja tarjousasiakirjat, jotka Finanssivalvonta on hyväksynyt, sekä esitteiden ja tarjousasiakirjojen täydennykset.

Lisäksi esiterekisteriin toimitetaan liikkeeseenlaskuohjelmien osalta liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot ja tiivistelmä.

Esiterekisteriin liitettävien asiakirjojen tulee olla pdf-muodossa ja ne lähetetään Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen esitteet(at)finanssivalvonta.fi.

Alla on ohjeet siitä, mitä asiakirjoja sähköpostiin tulee liittää ja mitä tietoja sähköpostiviestin tulee sisältää riippuen siitä, toimitetaanko esiterekisteriin esite, esitteen täydennys vai liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot:

Esitteen toimittaminen esiterekisteriin

Sähköpostiin liitettävät asiakirjat

 • hyväksytty esite tai tarjousasiakirja (jäljempänä esite)
 • esitteeseen liittyvät mahdolliset viitatut asiakirjat

Sähköpostiviestin sisältö

Esitteen toimittamista koskevan sähköpostiviestin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • vahvistus siitä, että kyseessä on esitteen julkaistava versio
 • tieto siitä, milloin esitteen saa julkaista Finanssivalvonnan esiterekisterissä
 • luettelo esitteeseen mahdollisesti viittaamalla sisällytetyistä asiakirjoista sekä
 • esitteen yksilöintitiedot (ohjeet 1–6 alla)

Esitteen yksilöintitiedot:

1. Osake-esitteet:

 • liikkeeseenlaskija
 • esitteen päiväys
 • onko kyseessä
  • osakeanti
  • osakemyynti
  • osakeanti ja -myynti
  • ei yleisölle tarjoaminen (esite on laadittu yksinomaan osakkeiden listalleottoa varten)
  • jokin muu, mikä
 • onko kyseessä
  • pörssiin listattu tai listattava arvopaperi
  • pörssiin listaamaton arvopaperi
 • ISIN-koodi

2. Yksittäistä joukko- tai vaihtovelkakirjalainaa koskevat esitteet:

 • liikkeeseenlaskija
 • esitteen päiväys
 • onko kyseessä
  • pörssiin listattu tai listattava joukko- tai vaihtovelkakirjalaina
  • pörssiin listaamaton joukko- tai vaihtovelkakirjalaina
 • laina- tai juoksuaika
 • lainan tuottoperuste
  • korko
  • indeksihyvitys
  • jokin muu, mikä
 • ISIN-koodi

3. Ohjelmaesitteet:

 • liikkeeseenlaskija
 • esitteen päiväys
 • onko kyseessä
  • joukkovelkakirjalainaohjelma
  • warranttiohjelma
  • jokin muu, mikä

4. Ostotarjouksista laadittavat tarjousasiakirjat:

 • tarjousasiakirjan päiväys
 • tarjouksen tekijä
 • kohdeyhtiö

5. Sulautumisesitteet:

 • esitteen päiväys
 • sulautuva(t) yhtiö(t)
 • vastaanottava yhtiö

6. Jakautumisesitteet:

 • esitteen päiväys
 • jakautuva yhtiö
 • vastaanottava(t) yhtiö(t)

Esitteen täydennyksen toimittaminen esiterekisteriin

Sähköpostiin liitettävät asiakirjat

 • esitteen täydennysasiakirja
 • mahdolliset viitatut asiakirjat

Sähköpostiviestin sisältö

Esitteen täydennyksen toimittamista koskevan sähköpostiviestin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • vahvistus siitä, että kyseessä on täydennysasiakirjan julkaistava versio
 • tieto siitä, milloin täydennyksen saa julkaista Finanssivalvonnan esiterekisterissä
 • tieto siitä, mitä esitettä täydennys koskee
 • esitteen täydennyksen päivämäärä ja
 • luettelo mahdollisista viitatuista asiakirjoista

Ohjelmaesitteiden liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen ja tiivistelmien toimittaminen esiterekisteriin

Sähköpostiin liitettävät asiakirjat

 • liikkeeseenlaskukohtaiset alustavat ehdot, mikäli sellaiset on julkaistu, tai lopulliset ehdot
 • liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä

Sähköpostiviestin sisältö

Liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen ja tiivistelmien toimittamista koskevan sähköpostiviestin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • liikkeeseenlaskija
 • tieto siitä, mitä esitettä tai lainakohtaisia ehtoja lopulliset ehdot koskevat
 • liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen päiväys
 • onko kyseessä
  • pörssiin listattu tai listattava velkakirja/warrantti/sertifikaatti tms.
  • pörssiin listaamaton velkakirja/warrantti/sertifikaatti tms.
 • laina- tai juoksuaika
 • tuottoperuste
  • korko
  • indeksihyvitys
  • jokin muu, mikä
 • ISIN-koodi

 

 

 

5.9.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.