Valvontamaksut

Valvontamaksu on kalenterivuosittain Finanssivalvonnan valvottavilta ja muilta maksuvelvollisilta perittävä veronluonteinen maksu, jolla osaltaan katetaan Finanssivalvonnan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa laissa (879/2008, jäljempänä valvontamaksulaki) on yksityiskohtaiset säännökset siitä, ketkä ovat maksuvelvollisia ja miten kunkin maksuvelvollisen valvontamaksu määräytyy. Valvontamaksu peritään joko kiinteänä perusmaksuna, viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisiin lukuihin perustuvana suhteellisena maksuna tai näiden yhdistelmänä.

Lain mukaan Finanssivalvonnan on määrättävä valvontamaksut siten alennettuina, ettei valvontamaksuina perittävä määrä yhdessä Finanssivalvonnan muiden tuottojen kanssa todennäköisesti ylitä Finanssivalvonnan hyväksytyn talousarvion mukaisia kustannuksia. Ylitettä arvioitaessa on otettava huomioon edellisiltä tilikausilta syntynyt yli- tai alijäämä. Finanssivalvonnan on alennettava kunkin maksuvelvollisen valvontamaksua samalla suhteellisella määrällä.

Valvontamaksu erääntyy maksettavaksi Finanssivalvonnan määräämänä ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä. Valvontamaksu maksetaan yhdessä erässä.

Pääset tarkastelemaan valvontamaksulakia tarkemmin oikealla olevasta valikosta.

 

 

1.12.2009

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.