Toimivalta ja toiminnan rahoitus

Finanssivalvonta (Fiva) on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen. Valvottaviamme ovat

 • pankit
 • vakuutus-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöt
 • työeläkevakuutusyhtiöt
 • eläkesäätiöt
 • eläke-, sairaus- ja muut vakuutuskassat
 • vakuutusyhdistykset 
 • työttömyyskassat
 • muut vakuutusalalla toimivat (mm. Kuntien eläkevakuutus, Kirkon Keskusrahasto)
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • arvopaperikeskus
 • pörssi
 • maksulaitokset

Sekä rahoitus- että vakuutusalan valvottaviin sovelletaan lähtökohtaisesti samoja valvontavaltuuksia ja hallinnollisia seuraamuksia.

Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta. Suurin osa kustannuksista katetaan siis erilaisilla toimenpidemaksuilla sekä erityisillä valvonnan kohteilta perittävillä veroluonteisilla valvontamaksuilla.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

 

 

 

13.5.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.