Vakuutustuotteet

Vakuutustoiminnassa on kyse siitä, että joku ottaa vastatakseen toista kohtaavan ennalta arvaamattoman vahingon tai muun tapahtuman maksua vastaan. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että vakuutusyhtiö solmii asiakkaansa kanssa sopimuksen, jossa se lupaa maksaa asiakkaalleen korvauksen, jos asiakasta kohtaa vakuutussopimuksessa yksilöity vahinko tai tapahtuma. 

Vakuutukset jaetaan yleisesti henkivakuutukseen ja vahinkovakuutukseen.

  • Henkivakuutukseen kuuluvat perinteiset henkivakuutukset eli niin sanotut riskihenkivakuutukset, eläkevakuutukset, säästöhenkivakuutukset, henkivakuutusyhtiön myöntämät sairausvakuutukset ja tapaturmavakuutukset, kapitalisaatiosopimukset sekä ryhmäeläkerahastojen hoitaminen.
  • Vahinkovakuutuksia ovat vahinkovakuutusyhtiöiden myöntämät sairausvakuutukset ja tapaturmavakuutukset, erilaisia ajoneuvoja ja kulkuvälineitä koskevat vakuutukset, palovakuutukset ja muut omaisuuden vahingoittumisen korvaavat vakuutukset, liikennevakuutus, vastuuvakuutus, luottovakuutus, takausvakuutus, oikeusturvakuutus ja matka-apuvakuutus.

Katso myös

 

28.11.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.