Talletustilien valikoima on laaja

Talletuspankkien tilivalikoima on laaja, ja tileihin liittyy erilaisia sopimusehtoja. Myös tiliin liittyvät kustannukset ja palvelut vaihtelevat. Käyttötiliä eivät yleensä koske samat ajalliset ja tilin käyttöön (nostoihin) liittyvät rajoitukset, jotka koskevat määräaikaistilejä. Tässä osiossa esitellään tavallisimpia tilimuotoja, joita ovat mm. käyttötili sekä erilaiset säästämiseen tarkoitetut tilit.

Tilejä ja maksuvälineitä koskeviin sopimusehtoihin kannattaa tutustua

Ennen tilin avaamista kannattaa tutustua tilisopimukseen ja siihen liittyviin ehtoihin, jotka ovat pankkikohtaisia. Tiliä avattaessa sovitaan usein myös muista välineistä (maksukortti, verkkopalvelu), joilla tilillä olevia varoja voidaan käyttää. Myös näiden maksuvälineiden ehtoihin on syytä tutustua.

Talletuskorot ovat nykyään matalia

Talletustilille maksettava korko voi olla joko vaihtuva tai kiinteä. Vaihtuva korko on sidottu viitekorkoon, jolloin viitekoron muuttuessa myös tilin korko muuttuu. Viitekorosta vähennetään yleensä marginaali, joka määräytyy tilisopimuksen ehtojen mukaan. Kiinteä korko pysyy samana koko talletusajan, eli kiinteä korko ei muutu, vaikka yleinen korkotaso muuttuu.

Talletuskorosta peritään lähdevero

Talletukselle maksettava korko on yleensä veronalaista tuloa eli siitä peritään tällä hetkellä 30 prosentin lähdevero. Pankki huolehtii lähdeveron pidättämisestä ja tilittämisestä edelleen verottajalle, eikä tilinomistajan tarvitse ilmoittaa korkoja veroilmoituksessa. Talletuksia ei tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Asuntosäästöpalkkiotilin (ASP-tili) korko on verovapaa.

Talletuksilla on talletussuoja

Suomalaiset talletuspankit kuuluvat talletussuojarahastoon. Talletussuojarahasto turvaa talletustilillä olevia varoja pankin maksukyvyttömyystilanteessa enintään 100 000 euron määrään asti tallettajaa ja pankkia kohden tietyin rajoituksin. Lisätietoja talletussuojasta löydät oikean reunan Lue lisää -osiosta.

Talletukset ulkomaisiin pankkeihin

Suomessa toimii useita ulkomaisten pankkien sivuliikkeitä, jotka ottavat vastaan talletuksia. Niihin tehdyt talletukset kuuluvat pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmän piiriin. Sivuliikkeen on annettava tallettajilleen tiedot talletussuojasta ja muusta vastavasta talletussuojajärjestelmästä tai suojan puuttumisesta sekä aiemmin antamiensa tietojen muutoksista Suomen virallisilla kielillä.

Tällä hetkellä mikään Suomessa sivuliikemuodossa toimivista ulkomaisista pankeista ei ole Suomen Talletussuojarahaston jäsen. EU-jäsenmaiden talletussuojan vähimmäistasoksi on määrätty talletussuojadirektiivillä 100 000 euroa.

Lue lisää

Muualla verkossa

 

23.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.