Asuntosäästöpalkkiotili (ASP-tili) on tarkoitettu ensiasunnon ostajille

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmällä (ASP) on tarkoitus tukea nuorten ensiasunnon hankintaa. ASP on tarkoitettu 18–39-vuotiaille ensiasunnon ostajille omaan asuntoon säästämistä varten. Järjestelmässä säästöille maksettavat korot ovat verottomia ja lainoille myönnetään valtion korkotuki.

Asuntosäästösopimus on sopimuskokonaisuus, johon kuuluvat säästösopimus, avattavan tilin sopimus ja vastaantulolainan luottosopimus. Säästöaika on vähintään kaksi vuotta. Talletusten ja niille suoritettavien korkojen yhteismäärän on vastattava vähintään kymmentä prosenttia ostettavan asunnon hinnasta. Asuntolainaan tarvitaan lisäksi normaalit pankin hyväksymät vakuudet.

Asuntosäästösopimusta voidaan osapuolten kesken muuttaa säästöaikana. Sopimus on myös mahdollista siirtää toiseen pankkiin. Lainan saa ottaa myös muusta pankista kuin siitä, johon talletukset on tehty. Jos lainan ottaa toisesta pankista, on myös säästösopimus siirrettävä lainan myöntävään pankkiin.

Säästämään kannustavat lisäkorko ja lainan korkotuki

Pankki maksaa ASP-tilille koko säästöajan laissa säädettyä 1 prosentin korkoa. Kun tallettaja on saavuttanut säästötavoitteensa ja tehnyt asuntokaupan, pankki maksaa lisäksi säästösopimuksessa sovitun lisäkoron, joka on 2-4 prosentin suuruinen. Pankin vaihtotilanteessa lisäkoron maksuvelvollisuus siirtyy vastaanottavalle pankille.

Valtio maksaa lisäksi ASP-lainalle korkotukea, jos korko nousee yli tietyn prosenttimäärän ja jos lainan määrä jää asetettujen rajojen alle.
ASP-tilille tehtyjä talletuksia ei pidetä veronalaisina varoina eivätkä pankin talletukselle maksama korko ja lisäkorko ole veronalaista tuloa. Korosta ja lisäkorosta ei myöskään suoriteta lähdeveroa.

Lisätietoja ASP-lainan ehdoista saa pankeista sekä valtiokonttorista ja ympäristöministeriöstä.

ASP-sopimuksen rajoitukset

ASP-sopimus purkautuu, jos tallettaja nostaa tilillä olevia varoja tai hankkii asunnon ennen kuin vähintään puolet voimassa olevan asuntosäästösopimuksen mukaisista talletuseristä on talletettu. ASP-sopimuksen purkautuessa tallettajalla ei ole oikeutta sopimuksen mukaiseen lainaan tai lisäkorkoon.

 

Muualla verkossa

 

7.9.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.