Velkakirja tai yhtiömiesosuus, joka markkinoinnissa rinnastetaan rahastoon

Yksityinen sijoitusyhtiö tai muu yritys saattaa tarjota sijoittajille osuutta ylläpitämästään sijoitussalkusta, jonka osuuden arvo ja mahdollinen tuotto on sidottu sijoitussalkun arvon kehitykseen tai siitä kertyviin tuottoihin kulujen jälkeen.

Sijoitussalkku voi koostua esim. asunto-osakkeista, noteeratuista tai noteeraamattomista osakkeista, joukkovelkakirjoista tai valuutoista. Sijoitussalkun arvonlaskenta voi pääpiirteissään muistuttaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien arvonlaskentaa.

Tällainen tuote voidaan helposti sekoittaa sijoitusrahastoon. Osuus ei kuitenkaan juridiselta muodoltaan ole sijoitusrahasto-osuus vaan esimerkiksi velkasitoumus tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesosuus, eikä sijoitusyhtiö ole sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto tai yhteissijoitusyritys.

Selkein ero sijoitusrahasto-osuuteen on siinä, että sääntelyn ulkopuolella olevan sijoitussalkun varat eivät ole sijoittajien vaan yhtiön varoja, jolloin sijoittaja altistuu – markkinariskin lisäksi – myös sijoitusyhtiön liiketoimintariskeille ja maksukyvyttömyydelle.

Sijoitusrahasto-sanaa saa käyttää vain sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrahastoista. Pelkkää rahasto-sanaa voi käyttää vapaasti.

 

 

 

27.6.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.