Varojen lainaaminen yleisöltä yrityksille

Osakeyhtiö ja osuuskunta voi tarjota yleisölle muunkinlaisia velkasitoumuksia kuin sääntelyn piirissä olevia joukkovelkakirjalainoja. Silloin kun velkakirjojen ehdoista sovitaan yksilöllisesti (sen sijaan että yritys laskisi liikkeeseen ehdoiltaan saman sisältöisiä joukkovelkakirjoja), kyse ei ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetusta arvopaperista.

Tässä tilanteessa yritys ei lähtökohtaisesti ole velvollinen noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia, kuten laatimaan esitettä.

Tällaista sijoitusta harkitsevan on itse arvioitava, onko hänen käytettävissään riittävät ja olennaiset tiedot tarjotusta tuotteesta perustellun sijoituspäätöksen tueksi.

Vertaislainoihin sijoittamista harkitsevan on hyvä tietää, että luotonvälittäjänä toimiva yritys ei vastaa veloista. Se, saako sijoittaja rahansa takaisin, on täysin riippuvainen velallisen maksukyvystä. Jos joku lainanhakija on valmis maksamaan kyseisen palvelun kautta varoja lainatessaan korkeaa korkoa, on se mahdollinen merkki siitä, että lainanhakija ei syystä tai toisesta saa edullisempaa luottoa esimerkiksi pankista.

 

 

 

27.6.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.