Valuutta- ja jalometallikauppa

Pelkän valuuttakaupan tarjoaminen ei vaadi toimilupaa eikä sitä tarjoava toimija kuulu Finanssivalvonnan valvottaviin. Sama koskee jalometallikauppaa, muun muassa kultatuotteiden ostamista ja myymistä.

Sen sijaan jos esimerkiksi valuuttakauppaan kytketään jokin sijoitustuote tai -väline, vaikkapa valuuttajohdannainen, toiminta muuttuu luvanvaraiseksi.

Lisätietoa jalometallikaupasta löytyy jalometallituotteita valvovan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkopalvelussa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on varoittanut vähittäissijoittajia valuuttakaupankäyntiin liittyvistä riskeistä.

Muualla verkossa

 

 

27.6.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.