Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Säästö- ja sijoitusvakuutukset

Säästö- ja sijoitusvakuutukset ovat henkivakuutusyhtiön kanssa tehtäviä henkivakuutussopimuksia, joilla asiakas kerryttää säästöä tulevaisuutta varten. Säästövakuutus-nimitystä käytetään usein silloin, kun viitataan henkivakuutuksiin, joilla säästetään vähitellen, esim. kuukausittaisina erinä. Sijoitusvakuutus-nimitystä käytetään yleensä henkivakuutuksista, joihin sijoitetaan yksi tai useampi suurempi kertamaksu.

Säästövakuutusten ja sijoitusvakuutusten tuotto määräytyy sen mukaan, onko vakuutus sijoitussidonnainen vai laskuperustekorkoinen (muita nimityksiä laskuperustekorkoiselle ovat esim. korkosidonnainen ja laskuperusteinen) tai näiden kahden yhdistelmä.

  • Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa asiakas valitsee itse vakuutukseen liittyvät sijoitukset, jotka usein ovat sijoitusrahastojen osuuksia tai ns. rahastokorien osuuksia. Asiakas voi vaihtaa sijoituskohteita sopimuksen voimassa ollessa. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotto määräytyy sen mukaan, miten valittujen sijoituskohteiden arvo kehittyy. Asiakas kantaa riskin sijoituksen arvon kasvamisesta tai pienenemisestä.
  • Laskuperustekorkoisessa vakuutuksessa vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksuista kertyneet varat. Tuotto muodostuu tavallisesti vakuutussopimuksessa sovitusta laskuperustekorosta ja asiakashyvityksestä. Laskuperustekorko voi olla kiinteä korko (esimerkiksi 0 tai 1,5 %) tai johonkin korkotekijään sidottu korko (esimerkiksi 3 kk:n euribor). Asiakashyvitysten myöntämisestä päättää vakuutusyhtiö vuosittain.

Muista säästämismuodoista poiketen vakuutussäästämiseen liittyy vakuutustoiminnalle ominainen riskielementti. Säästö- ja sijoitusvakuutusten osalta tämä tarkoittaa sitä, että jos vakuutettu ei elä vakuutuksen erääntymishetkellä, säästöt jäävät vakuutusyhtiöön jaettaviksi hyvityksinä muille vakuutuksenottajille. Säästö- ja sijoitusvakuutuksiin liitetään kuitenkin useimmiten kuolemanvaraturva (henkivakuutus), jotta henkivakuutuksesta voitaisiin maksaa säästöjä vastaava korvaus kuolemantapauksessa.

Vakuutussopimusta harkittaessa kannattaa tutustua vakuutusesitteeseen ja vakuutusehtoihin. Ennen vakuutussopimuksen solmimista kannattaa pyytää vakuutusyhtiöltä kirjallinen tarjous, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksesta.

 

 

 

18.9.2012

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.