Sijoitusrahastot

Rahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa ilman että asiakkaan itsensä tarvitsee tehdä yksittäisiä sijoituskohteita koskevia sijoituspäätöksiä ja seurata aktiivisesti yhtiöiden ja markkinoiden tapahtumia. Rahaston kautta pääsee myös sijoittamaan kohteisiin, joihin asiakkaalla ei olisi mahdollisuutta sijoittaa suoraan. Rahastosijoittamisen voi aloittaa pienelläkin summalla.

Sijoitusrahastosijoittamisessa sijoittajat antavat varojaan rahastoyhtiölle ostamalla rahasto-osuuksia. Rahastoyhtiö sijoittaa näin keräämänsä varat mm. osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahasto puolestaan jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahastoyhtiö ei omista sijoitusrahastoa, vaan sen omistavat rahasto-osuuksia merkinneet sijoittajat.

Rahastoonkin sijoitettaessa on syytä muistaa sijoittamiseen liittyvä riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä.

Ennen sijoituspäätöstä kannattaa tutustua tarkasti rahastoesitteisiin ja rahaston sääntöihin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sijoituspolitiikkaan, riskeihin sekä kulurakenteeseen. Rahasto-osuutta hankittaessa on arvioitava,  kuinka pitkäksi aikaa varoja on sijoittamassa sekä siihen, kuinka paljon riskiä on valmis ottamaan. Sijoituskohde on valittava omien lähtökohtien mukaisesti.

Sijoitusrahastoilla ei ole korvausrahastosuojaa. Rahastoyhtiön on kuitenkin pidettävä rahaston varat erillään omaisuudestaan antamalla rahaston varat erillisen säilytysyhteisön säilytettäväksi. Rahastoyhtiön velasta ei siten voida ulosmitata rahaston varoja. Osuudenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti rahaston velvoitteista.

Katso myös

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.