Sijoitustuotteiden riskit

Tuote Pääoman menettämisen riski Rahaksi muutettavuus Kulut Tuotto (mikä vaikuttaa, mistä muodostuu)
Säästötilit Pankki vastaa pääomasta ja korosta.
Talletussuoja 100 000 euroa/asiakas/pankki (sisältää pääoman ja korot)
Maksetaan vaadittaessa, kuukausittaista nosto-oikeutta yleensä rajoitetaan Ei yleensä kuluja Tuotto etukäteen sovittu
Määräaikaistalletukset
a) tavalliset määräaikaistalletukset
b) osake- tai indeksisidonnaiset määräaikaistalletukset
Pankki vastaa pääomasta ja korosta. Talletussuoja 100 000 euroa/asiakas/pankki (sisältää pääoman ja korot)*. Osake- tai indeksisidonnainen tuotto saattaa olla talletussuojan ulkopuolella. Voidaan yleensä rajoituksitta siirtää tai käyttää vakuutena. Sopimuksen purkaminen yleensä mahdollista. Sopimuksen purkamisesta peritään yleensä purkamiskulut. a) etukäteen sovittu
b) tuotto riippuu sovitun kohde-etuuden tuotosta, johon vaikuttaa markkinakehitys. Tuotto voi olla 0.
Pörssiosakkeet Merkittävä Periaatteessa helposti rahaksi muutettavissa, markkinatilanne vaikuttaa hintaan ja myytävyyteen Kaupankäyntikulut (välittäjäkohtaiset) ja säilytyskulut Muodostuu mahdollisesta kurssinoususta ja osingoista. Kurssikehitys ja osinkotuotot riippuvat markkinatilanteesta.
Sijoitusrahastot
a) lyhyen koron rahasto
b) pitkän koron rahasto
c) yhdistelmärahasto
d) osakerahasto
Vaihtelee rahastotyypeittäin Helposti rahaksi muutettavissa, lunastuksen maksuperiaatteet näkyvät rahastosäännöistä Merkintäpalkkio, lunastuspalkkio ja hallinnointipalkkio rahastosääntöjen mukaisesti. Palkkiot vaihtelevat rahastotyypeittäin. Rahasto-osuuksien tuotto riippuu rahaston sijoituskohteiden tuotosta.
Joukkovelkakirjalainat
a) perinteiset lainat
b) indeksituottoon sidotut lainat
Riippuu liikkeeseenlaskijasta:
a) valtion ja julkisyhteisöjen lainoissa käytännössä hyvin pieni riski,
b) yritysten lainoissa riski riippuu yrityksen taloudellisesta tilasta
Mahdollista kesken laina-ajan. Vastapuolena yleensä liikkeeseenlaskija, joka määrittää hintatason. Jälkimarkkinat voivat olla vähäiset. Kaupankäyntikulut sisältyvät matalampaan jälleenmyyntiarvoon. Merkintäpalkkiot, ylikurssi merkittäessä ja säilytyskulut mahdollisia. Koko laina-ajan pidettävissä sijoituksissa lainaehtojen mukainen tuotto. Myytäessä kesken laina-ajan lainan tuotto riippuu mm. korkotasosta, jonka mukaan jvk:n arvo vaihtelee. Indeksituottoon sidottujen lainojen tuotto riippuu indeksin kehityksestä.
Johdannaiset
a) arvopaperit (warrantit)
b) johdannaissopimukset (optiot, termiinit, futuurit)
Merkittävä. Tappio johdannaissopimuksissa saattaa joissakin tapauksissa ylittää myös sijoitetun pääoman. Periaatteessa helposti rahaksi muutettavissa, markkinatilanne vaikuttaa hintaan ja myytävyyteen Kaupankäyntikulut ja säilytyskulut. Johdannaissopimuksissa saatetaan vaatia vakuuksia. Tuottomahdollisuudet voivat olla suuret, mutta myös riskit ovat tällöin suuret. Tuottoon vaikuttavat markkinakehitys ja riskitason valinta.
Sijoitussidonnaiset vakuutukset Riski olemassa, vaihtelee alla olevan sijoituskohteen mukaan. Vertaa sijoitusrahastot. Yleensä vähimmäissäästöaika 2 vuotta. Aikaisempi irtautuminen mahdollista, mutta aiheuttaa lisäkuluja.
Eläkevakuutuksista ei voi irtautua kesken sopimuksen.
Palkkiorakenne yleensä monimutkainen; vakuutuskulut, sijoituskohteen kulut, irtautumiskulut Riippuu alla olevasta sijoituskohteesta.
Vertaa sijoitusrahastot.

 * Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvissa osuuspankeissa 100 000 euron suoja on ryhmäkohtainen.

10.3.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.